1. Mekkora a képen látható körhullám hullámhossza?


2. Melyik állítás igaz?
3. Közeghatárra 45oC-os szögben érkező hullám terjedési sebessége az új közegben a felére csökken. Mekkora lesz a törési szög?
4. A hullám terjedési sebessége vízben 1500𝑚⁄𝑠, üvegben 4200 𝑚⁄𝑠. Mekkora az üvegnek a vízre vonatkoztatott relatív törésmutatója?
5. A határfelületre 40°C-os szögben érkező hullám onnét visszaverődik. Egészítsd ki az alábbi mondatot, úgy hogy az állítás igaz legyen! A beeső és a visszavert hullámok terjedési irányai által bezárt szög……….
6. A hullám frekvenciája és hullámhossza között …………….
7. Mekkora annak a hullámnak a frekvenciája, melynek a terjedési sebessége 5𝑚⁄𝑠 és hullámhossza 50 cm?
8. Igaz vagy hamis az alábbi állítás? Az interferencia észlelhetőségének feltétele, hogy az egymással találkozó hullámok fáziskülönbsége időben állandó legyen.
9. Melyik állítás hamis?
10. Egészítsd ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! Ha a rés mérete a hullámhossz nagyságrendjébe esik, akkor a hullám behatol az akadály mögötti árnyéktérbe. Ezt a jelenséget nevezzük.


/10