1) Melyik nem interferenciajelenség?
2) Mely hullámjelenségek jöhetnek létre az alábbiak közül a hanghullámok terjedése során? e?
3) 520 nm hullámhosszúságú fénynyalábok 1040 nm útkülönbséggel találkoznak. Mi lesz az interferencia eredménye?
4) Megpendített gitárhúron létrejövő hullámok esetén az alaphang frekvenciája:
5) A gitáron a lefogott húr hosszát 3/2-szeresére növeljük. Hogyan változik a keltett alaphang frekvenciája?
6) Hányszorosa egy adott zenecsőben (megfelelő hosszúságúra vágott vékony műanyag vagy fém csőben) megszólaltatott alaphang hullámhossza a második felharmonikus hullámhosszának?
7) Egy tálba helyezett üveghengert megtöltünk vízzel. A henger szabad vége fölé rezgő hangvillát tartunk, majd a hengert lassan egyre magasabbra emeljük. Így a víz egy része kifolyik és a vízoszlop felett levegőoszlop jelenik meg. A henger mozgatásával a hang felerősödését figyeljük. Azt tapasztaljuk, hogy az első felerősödést, akkor halljuk, amikor a levegőoszlop magassága 18 cm. Mekkora a levegőoszlopban ekkor kialakult állóhullám hullámhossza?
8. Melyik állítás hamis?
9) Melyik állítás hamis?
10) Az elhajlás jelenségét a fény hullámhosszának mérésére is használhatjuk. A fényforrás (lézer) elé, a fénysugarakra merőleges síkú, ismert rácsállandójú optikai rácsot helyezünk. Az ernyőn megjelenő, a középvonaltól azonos távolságra levő két pont távolságát, valamint a lézer és az ernyő távolságát lemérve a fény hullámhossza meghatározható. Mekkora annak a fénynek a hullámhossza, amelynek a fényforrástól 1 méterre elhelyezett ernyőn a középtől számított első erősítési helyeinek távolsága 19,4 cm? (A rácsállandó 0,006 mm.)


/10